INFORMACJE/ OPONY

Przyjmujemy wszystkie rodzaje zużytych opon. Koszt utylizacji jest 
ustalany indywidualnie.

Nasz wyrób w postaci granulatów SBR, posiada atest higieniczny wydany przez Pańswowy Zakład Higieny.

W naszej decyzji środowiskowej posiadamy następujące kody odpadu, które możemy potwierdzić na KPO:

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99 Inne nie wymienione odpady

16 01 03 Zużyte opony

16 01 22 Inne nie wymienione elementy

16 01 99 Inne nie wymienione odpady

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma