INFORMACJE/ KASACJA

KASACJA POJAZDÓW

ulotka

Sprzedaż części samochodowych tel.: 515 276 621

Informacje dla klienta chcącego skasować pojazd:

 

Osoba powinna posiadać:

· Dowód osobisty lub inny dowód tożsamości ze zdjęciem (do wglądu),

· Osoba kasująca powinna posiadać upoważnienie od właściciela bądź właścicieli jeśli nie jest posiadaczem pojazdu (wzór upoważnienia do pobrania na stronie),

· Dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dowód potwierdzający własność pojazdu np. umowa kupna sprzedaży,

· Kartę pojazdu (jeśli była taka wydana),

· Pokwitowanie z Policji jeśli dowód rejestracyjny został zatrzymany przez Policję,

· Kompletny lub niekompletny pojazd z czytelnymi numerami ewidencyjnymi,

 

Dokumenty jakie otrzymuje właściciel pojazdu:

· Zwrot skasowanego dowodu rejestracyjnego lub innych dokumentów potwierdzających własność pojazdu,

· Zwrot skasowanych tablic rejestracyjnych,

· Zaświadczenie o skasowaniu pojazdu.

 

Ceny pojazdów:

Cena za dany pojazd będzie szacowana indywidualnie w zależności od rodzaju pojazdu i stopnia jego kompletności.